صفحه شخصی امیرحسین ستوده بیدختی   
 
نام و نام خانوادگی: امیرحسین ستوده بیدختی
استان: تهران - شهرستان: تهران
رشته: کارشناسی ارشد عمران
شغل:  https://www.researchgate.net/profile/Amir_Sotoodeh_Beydokhti
تاریخ عضویت:  1394/07/05
امتیاز:  154
 روزنوشت ها    
 

 نخستین کنفرانس بین‌المللی بهبود تاب‌آوری بیمارستان‌ها و مراکز حیاتی بخش عمران

13

مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی، نحستین کنفرانس بین‌المللی بهبود تاب‌آوری بیمارستان‌ها و مراکز حیاتی را هفتم و هشتم مهرماه ۱۳۹۸، با مشارکت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت راه و شهرسازی و سازمان پدافند غیرعامل کشور برگزار می‌کند ... ادامه»

یکشنبه 31 شهریور 1398 ساعت 13:17 ، نظر بدهید

 ارزیابی استقرار دفترهای مدیریت پروژه در سازمان‌ها، بر اساس مدل‌سازی اطلاعات ساختمان بخش عمران

13

روش‌های نوین اجرای پروژه‌های ساخت در دفاتر مدیریت پروژه 3PMO ، جهت افزایش کیفیت، کاهش زمان و در نتیجه کاهش هزینه همواره مد نظر مهندسان ساخت و ذی‌نفعان در پروژه بوده است. یکی از این روش‌ها و فن‌آوری‌های نوین، مدل‌سازی اطلاعات ساختمان 4BIM می‌باشد ... ادامه»

شنبه 29 تیر 1398 ساعت 13:49 ، نظر بدهید

 چرا مدیران باید به وفادارىِ کارکنان خود توجه کنند؟ بخش عمومی

13

کارکنانِ وفادار، سرمایه‌اى عظیم براى یک شرکتِ قوى هستند. بسیارى از بنگاه‌ها مى‌پندارند که کارکنان فقط به این دلیل که حقوقى منظم دریافت مى‌کنند، به‌صورت خودکار وفادارند. حقیقت این است که وفادارى، فروشى نیست؛ بلکه باید از طریق نحوه‌ی برخورد با کارکنان به دست آید ... ادامه»

دوشنبه 10 تیر 1398 ساعت 07:45 ، نظر بدهید

 ضرورت توجه به زیان‌های کیسه‌های پلاستیکی بخش محیط زیست

11

ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ارزش ﻣﺎدی ﮐﯿﺴﻪﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ، ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ آنﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴت ﺑﺴﯿﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪﺑﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮابر آمار وبﺳﺎﯾﺖ «ﺟﻬﺎن ﺑﺪون ﮐﯿﺴﻪ‌ی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ»، در ﻫﺮ دﻗﯿﻘﻪ ﯾﮏﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﯿﺴﻪ‌ی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ در ﺟﻬﺎن ﻣﺼﺮف می‌شود که میانگین زمان اﺳﺘﻔﺎده از هر یک از آنﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ۲۵ دﻗﯿﻘﻪ است ...... ادامه»

دوشنبه 16 مهر 1397 ساعت 16:56 ، نظر بدهید

 مروری بر نرم‌افزارهای ابری و کاربرد آن‌ها در مدل‌سازی اطلاعات ساختمان بخش عمران

6

محاسبات ابری یک فن‌آوری نوین است که در سال‌های اخیر به‌طور گسترده مورد مطالعه واقع شده است. محاسبات ابری فواید زیادی را در جهان فن‌آوری اطلاعات و در شبکه‌ی اینترنت ایجاد کرده است ... ادامه»

سه شنبه 14 آذر 1396 ساعت 18:59 ، نظر بدهید
 فعالیت در سایت   
 
 روزنوشت ها:
77   روزنوشت / همه روزنوشت ها
 نظرات:
0   نظر / همه نظرات