صفحه شخصی امیرحسین ستوده بیدختی   
 
نام و نام خانوادگی: امیرحسین ستوده بیدختی
استان: تهران - شهرستان: تهران
رشته: کارشناسی ارشد عمران
شغل:  https://www.researchgate.net/profile/Amir_Sotoodeh_Beydokhti
تاریخ عضویت:  1394/07/05
امتیاز:  146
 روزنوشت ها    
 

 مروری بر نرم‌افزارهای ابری و کاربرد آن‌ها در مدل‌سازی اطلاعات ساختمان بخش عمران

6

محاسبات ابری یک فن‌آوری نوین است که در سال‌های اخیر به‌طور گسترده مورد مطالعه واقع شده است. محاسبات ابری فواید زیادی را در جهان فن‌آوری اطلاعات و در شبکه‌ی اینترنت ایجاد کرده است ... ادامه»

سه شنبه 14 آذر 1396 ساعت 18:59 ، نظر بدهید

 اشتغال و سرمایه گذاری بخش عمومی

7

اﯾﻦ ﮔﺰاره ﮐﻪ «ﺑﺮاى اﯾﺠﺎد اﺷــﺘﻐﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔــﺬارى ﮐﺮد»، ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﺎ ﻓﻠﺴــﻔﻪ‌ی ﮐﺎرى ﻣﻦ ﺟﻮر درﻧﻤﻰ‌آﻣﺪ، و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ادﻋﺎﻫﺎ ﻣﺸــﮑﻞ دارم. اﻣﯿﺪوارم از زاوﯾﻪ‌اى دﯾﮕﺮ، ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ راﺑﻄﻪ‌ی میان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬارى و اﺷﺘﻐﺎل ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻢ. اﺑﺘﺪا ﻣﺎﯾﻠﻢ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬارى... ادامه»

سه شنبه 11 مهر 1396 ساعت 12:15 ، نظر بدهید

 مسیر بحرانی بخش دانش و فن‌آوری

8

کلاً دو روش برای بحرانی به حساب آوردنِ فعالیت‌ها و در نتیجه تعیین «مسیر بحرانی»، یعنی مجموعه‌ی فعالیت‌های بحرانی که از قدیم علاقه داشتیم در یک مسیر باشند وجود دارد: بر اساس حداکثر شناوری کل فعالیت‌ها؛ و بر اساس قرار گرفتن روی طولانی‌ترین مسیر ... ادامه»

چهارشنبه 8 شهریور 1396 ساعت 12:54 ، نظر بدهید

 نرم‌افزارهای متداول در مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM) بخش عمران

4

گرچه مدل‌سازی اطلاعات ساختمان بیش از یک نرم‌افزار، نیاز به اصلاح ساختار سازمانی، آمادگی ذهنی کاربران و ذی‌نفعان دارد، ولی یکی از اساسی‌ترین بخش‌ها برای استفاده از BIM انتخاب نرم‌افزار و شناخت آن‌هاست. لذا در ادامه به بررسی نرم‌افزارهای موجود و برخی از قابلیت‌های آن‌ها پرداخته‌شده است... ادامه»

یکشنبه 27 فروردین 1396 ساعت 16:38 ، نظر بدهید

 تاریخچه‌ی برگزاری کنفرانس‌های مدیریت ساخت و پروژه بخش عمران

7

با توجه به این که در سالیان اﺧﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ پروژه‌های ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺗﻮﺟﻪ علاقه‌مندان بسیاری را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟلب کرده اﺳﺖ، شمار شایانتوجهی از دانش‌آموختگان رشته‌های ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان و ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ در رشته‌های ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. به دلیل همین استقبال ... ادامه»

چهارشنبه 23 فروردین 1396 ساعت 15:51 ، نظر بدهید
 فعالیت در سایت   
 
 روزنوشت ها:
73   روزنوشت / همه روزنوشت ها
 نظرات:
0   نظر / همه نظرات